Valgsystem

Assembly Voting er Danmarks mest benyttede elektroniske valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. Valgsystemet er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af valg.

Et dedikeret valgsystem

Valgsystemet er bygget op efter førende internationale principper for e-valg, så det sikres, at alle grundlæggende principper i en legal valghandling overholdes. Det gælder blandt andet;

 • Stemmeret. Kun vælgere med stemmeret kan deltage i valghandlingen
 • Vælgeranonymitet. Fuld adskillelse af stemme og vælgerID
 • Valgdokumentation. Automatisk genereret valgbog med log af alle systemaktiviteter
 • Uvildig resultatvalidering. Mulighed for efterprøvelse af valgresultat 
 • Tilgængelighed. Fuld tilgængelighed for alle vælgergrupper 
 • Systemdokumentation. Dokumenteret valgsystem og procedurer for datahåndtering

Valgapplikation, servere, hostingmiljø og dataprocedurer er under løbende kontrol af førende internationale revisionshuse.

Valgsystemet optimeres løbende med udgangspunkt i førende international forskning, blandt andet via vores partnerskab med DemTech på IT-Universitetet i København.

E2E-valgløsning

Et Assembly Voting valgsystem er en samlet valgløsning, der sikrer dokumenteret efterlevelse af alle vedtægtsbestemte krav.

For hvert valg udarbejder Assembly Voting en detaljeret valgspecifikation med tilhørende fase- og aktivitetsplan. Assembly Voting udarbejder (eller bistår udarbejdelsen) af alle de enkelte elementer i valghandlingen; fx vælgerdata, valgkort, systemopsætning og valginformation. Der gennemføres altid en samlet test forud for åbningen af et valg.

Hybridvalg

Man kan supplere e-valget med mulighed for papirstemmer. Assembly Voting har faste dokumenterede procedurer for håndtering af brevstemmer i valgsystemet. Både ved generel udsendelse af brevstemmemateriale og ved vælgerinitieret rekvirering af brevstemmer.

Assembly Voting valgsystem er let at gå til for vælgere, valgansvarlige og eksterne uvildige revisionshuse.

Læs om valgsystemet i boligsektoren

Kort om valgsystemet

Dokumenteret sikkert elektronisk valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg.

 • Første danske e-valg i 2001
 • 1.800 gennemførte valg
 • 17.5 mio. vælgere

Typer af valg

 • Kandidatvalg
 • Kandidat- og listevalg
 • Urafstemninger
 • Regions- og kredsvalg
 • Flere samtidige valg

Stemmeprincipper

 • Påkrævet antal stemmer
 • Maksimalt antal stemmer
 • Stemmevægte
 • Stemmeoverskrivning
 • Ranking

Stemmemedier

 • Pc og computere
 • Tablets
 • Smartphones
 • Papirstemme (ved hybridvalg)

Stemmeadgang

 • NemID
 • Valgkode kombineret med bruger-id
 • Valgkode

Hotline service

Telefon og mail (kl. 8.00 – 20.00)

Case

De Digitale Dyrelæger

Det elektroniske valgsystem har lettet vores administrative arbejde med valgene og har samtidigt gjort det lettere for mange af vores medlemmer at stemme. De synes, at det er let at bruge, samtidig med at sikkerheden er i top - Laurs Møller,
Teamleder i Den Danske Dyrelægeforening 

Case

Større opbakning og færre ressourcer - valg af medarbejderrepræsentanter

Kandidatsystem

Kandidatsystemet integrerer kandidatregistrering, validering og præsentationer i et og samme system. 

Konferencesystem

Konferencesystemet bruges til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg ved fx generalforsamlinger.