Valg

Valg

Assembly Voting afholder alle typer af lov- og vedtægtsbestemte valg i kommuner, foreninger og virksomheder. End-to-End løsninger baseret på dokumenteret sikre systemer og processer har gjort Assembly Voting til Danmarks største leverandør af valgsystemer.

Alle valg er vigtige!

Uanset valgets tema og størrelse går vi ikke på kompromis med løsningen til en valgopgaven. Alle demokratiske valg skal leve op til grundlæggende krav om sikkerhed transparens, fuld anonymitet, validitet, m.m.

Det er uanset om det er kommunens Ældrerådsvalg, valget af repræsentantskab til energiselskabet med mere end en million vælgere eller den lokale boligafdeling der skal have ny bestyrelse.

End-to-end løsninger

Assembly Voting udarbejder End-to-End løsninger til den specifikke valghandling, så det sikres at alle lov- og vedtægtsbestemte krav er overholdt, ligesom vælgere, kandidater og administratorer oplever en brugervenlig og legitim valgproces.

Dokumentation og sikkerhed

Alle valghandlinger dokumenteres, ligesom vores systemer og procedurer for fx datahåndtering løbende kontrolleres af uvildige revisionsselskaber.

Ved brug af Assembly Voting leveres altid en Valgbog til fuld dokumentation af systemer og aktiviteter ifm. valghandlingens gennemførelse.

Supplerende systemer

Assembly Voting har udviklet en række supplerende systemer der tilsammen udgør en digital demokratisk infrastruktur. Fx et let betjent kandidatopstillingssystem, hvor kandidater (og evt. stillere) kan registreres, valideres og præsenteres for vælgerne.

Vi har også systemer til anonym distribution af stemmeadgang eller til opsøgende aktiviteter, hvor fx lokale tillidsfolk sikkert kan distribuere stemmeadgang på arbejdspladser.

Systemerne er integreret, så de sikkert og brugervenligt kan supplere hinanden. Fx kan kandidatsystemet overføre kandidatlister m. Links til præsentationer direkte i valgsystemet.

 

Kort sagt, Assembly Voting kan levere dokumenterede sikre, brugervenlige og effektive løsninger til alle dele af en valghandling.

Valgsystemer

Valgkategorier

 • Kandidatvalg
 • Kandidat- og listevalg
 • Urafstemninger
 • Regions- og kredsvalg
 • Flere samtidige valg

Typer af valg

 • Overenskomstafstemninger
 • Repræsentantskabsvalg
 • Medarbejdervalg
 • Urafstemninger
 • Integrationsrådsvalg
 • Formandsvalg
 • Generalforsamlinger (konferenceafstemninger)
 • Årsmøder
 • Elektroniske fuldmagter
 • Ældrerådsvalg
 • Ungerrådsvalg
 • Afdelingsmøder
 • Forbrugervalg